Verkoops- en privacyvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

 1. Verblijfsvoorwaarden // De personen van de deelnemende groep verblijven in een officieel Disney Hotel. Elke kamer in hotel Santa Fe, hotel Cheyenne, hotel Sequoia Lodge en Hotel New Port Bay, heeft vier slaapplaatsen, bestaande uit twee dubbelbedden.
  De blokhutten in Hotel Davy Crocket Ranch, hebben zes slaapplaatsen, verdeeld over twee kamers, waarbij een kamer een dubbelbed heeft, en een kamer enkele bedden. Conform met de Franse wetgeving, mogen minderjarigen, gedefinieerd als mensen jonger dan 18 jaar, geen bed delen met iemand anders, tenzij ze de kamer enkel met familieleden delen, of schriftelijke toestemming hebben van een ouder of wettelijke voogd.
 2. Pakketvoorwaarden // Het pakket omvat alle voorwaarden zoals omschreven in de portaalwebsite van de groep. De pakketprijzen zijn inclusief BTW en geven recht op al de pakketvoorwaarden.
 3. Betalingsvoorwaarden // In de week na de deadline voor de definitieve kamerverdeling, krijgen meerderjarige deelnemers die zichzelf inschreven, en meerderjarige deelnemers die hun kind/kinderen inschreven, betalingsinstructies via e-mail. Die betalingsinstructies schrijven voor dat het verschuldigde bedrag wordt overgeschreven, uiterlijk 15 dagen voor de eerste dag van het verblijf op rekeningnummer BE91 0018 4250 3276, met vermelding van een gestructureerde mededeling die meegegeven wordt in de betalingsinstructies.
 4. Voorstellingsvoorwaarden // Alle personen van de deelnemende groep die optreden, zijn zich ervan bewust dat foto’s of video-opnames backstage en in de omkleedruimtes, ten strengste verboden zijn. De voorstelling kan enkel doorgaan als het auditieproces met vrucht is doorlopen en Disneyland Paris toestemming geeft voor het optreden. Om een succesvolle auditie te kunnen doen, stuurt de groep twee auditiefilmpjes door van minimum drie minuten per filmpje, ten laatste 3 maand voor de eerste dag van het verblijf. De afspraken rond de auditie worden gemaakt met het de verantwoordelijke van de deelnemende groep
 5. Annulering/ verplaatsing door Euro Disney // Euro Disney Associés S.A.S. behoudt het recht om optredens te annuleren of te verplaatsen zonder voorafgaande waarschuwing: door uitzonderlijk slechte weersomstandigheden, technische- of veiligheidsbezorgdheden, of conflict met een evenement in het Euro Euro Disney Associés S.A.S. thema, het niet naleven van bovenstaande voorwaarden, of onaanvaardbaar gedrag.
 6. Annulering door Tales of Talent // Tales of Talent behoudt het recht om optredens en groepsreizen te annuleren zonder voorafgaande waarschuwing, bij onaanvaardbaar gedrag door de groep, of bij een inbreuk op de algemene overeengekomen voorwaarden.
 7. Annulering door (leden van) de deelnemende groep // Annulering is mogelijk op individuele basis, waarbij individuen die zichzelf of minderjarigen onder hun hoede inschreven, kunnen annuleren. Ze dienen hierbij te verklaren dat alle andere personen waarmee ze een kamer- of blokhut delen, op de hoogte en akkoord zijn. Annulering is ook mogelijk op groepsbasis, waarbij de groepsverantwoordelijke beslist om de trip van de hele groep, te annuleren. Voor beide gevallen, gelden volgende annuleringsvoorwaarden.
  Tot 43 dagen voor de eerste dag van het verblijf is annulering volledig gratis en worden reeds betaalde sommen, integraal terugbetaald. Tussen 42 en 31 dagen voor de eerste dag van het verblijf, wordt 70% van de verschuldigde bedragen kwijtgescholden. Tussen 30 en 16 dagen voor de eerste dag van het verblijf wordt 45% van de verschuldigde bedragen kwijtgescholden. Tussen 15 en 3 dagen voor de eerste dag van het verblijf wordt 20% van de verschuldigde bedragen kwijtgescholden. Annulering is niet meer mogelijk 3 dagen voor vertrek naar Disneyland® Paris. Annulering is enkel geldig als het gebeurt via de daartoe bestemde knop op de portaalwebsite van de groep, gevolgd door telefonisch contact op het telefoonnummer+32 496 66 40 59.

Privacy

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.
Tales of Talent respecteert de privacy van alle deelnemers gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, worden die berichten bewaard op de beveiligde servers van de registrar, waartoe enkel de Tales of Talent administrator toegang heeft. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Wanneer iemand zichzelf of een minderjarige waar hij/zij ouder of voogd over is, inschrijft en toevoegt aan een kamer die reeds deelnemers heeft, vragen wij volgende gegevens: Naam (verplicht), Voornaam (verplicht), leeftijd (verplicht), indien nodig: naam van de ouder of voogd die een minderjarige inschrijft (verplicht indien van toepassing), e-mailadres (verplicht), Telefoonnummer (verplicht) – nummerplaat (optioneel, indien er met de eigen wagen naar het park wordt gegaan); allemaal van de persoon die zich registreert, of een minderjarige waar die persoon ouderschap of voogdij over heeft.

Wanneer iemand een nieuwe kamer toevoegt, vragen wij volgende gegevens: aantal volwassenen in de kamer (verplicht), aantal kinderen in de kamer (verplicht), aantal baby’s en peuters in de kamer (verplicht), naam (verplicht), achternaam (verplicht), leeftijd (verplicht), e-mailadres (verplicht) en telefoonnummer (verplicht) van de persoon die een nieuwe kamer toevoegt, en indien van toepassing de nummerplaat.
Per extra persoon die wordt toegevoegd aan de kamer, vragen wij het volgende: achternaam (verplicht), voornaam (verplicht), leeftijd (verplicht), e-mailadres (optioneel) en telefoonnummer (optioneel).

De informatie wordt in geen geval met derden gedeeld, behalve de naam, voornaam en leeftijd die in de kamerverdeling zal verschijnen. In enkele gevallen kan alle verzamelde informatie intern gedeeld worden binnen de organisatie van Tales of Talent.
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Wanneer de inschrijvingen bijna sluiten, worden de deelnemers op de hoogte gebracht via e-mail. Na het sluiten krijgt elke deelnemer een e-mail met verder info en de betalingsgegevens. Verder kan Tales of Talent gegevens gebruiken om contact op te nemen, wanneer dat nodig wordt geacht voor de goede werking en planning van de trip.

Een maand na de trip, worden alle persoonsgegevens verwijderd van de server.
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op de website www.talesoftalent.com.

De organisatie rekent erop dat ingeschrevenen zich als goede huisvaders/-moeders gedragen op het evenement zelf, en bij vragen of bezorgdheden, zo snel mogelijk contact opnemen met de organisatie.